براساس مصوبه شورای اسلامی شهر خوی؛

نرخ جدید کرایه تاکسی و اتوبوس شهری در سال جدید ابلاغ شد

نرخ کرایه اتوبوس و تاکسی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، براساس مصوبه بند ۱۲ صورتجلسه شماره ۱۸۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴شورای اسلامی شهر خوی و تایید هیئت تطبیق شهرستان خوی بشماره ۱۵۳۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲ نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۳ بتصویب و اجرایی شد.

نرخ جدید کرایه های تاکسی و اتوبوس خوی در سال 1403

نرخ جدید کرایه تاکسی و اتوبوس شهری در سال جدید ابلاغ شد