موسی خانی سرپرست معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، طی حکمی از سوی حسن نصراله پور شهردار خوی، رضا موسی خانی بعنوان سرپرست معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی منصوب شد.

بر اساس این گزارش در آئین معارفه سرپرست جدید معاونت امور زیربنایی و ترافیک، از زحمات آقایان توحید علی نژاد و جوادنمدی تقدیر بعمل آمد و رضا موسی خانی بعنوان سرپرست جدید معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی منصوب گردید.