مهندس اکبرلو رییس مجتمع تاسیساتی شهرداری خوی شد

رییس جدید مجتمع تاسیساتی شهرداری خوی معرفی شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، مهندس رضا اکبرلو بعنوان رییس مجتمع تاسیساتی منصوب شد.

بر اساس این گزارش، طی مراسمی مهندس رضا اکبرلو بعنوان رئیس مجتمع تاسیساتی معرفی و از زحمات مهندس یوسف محمدپور تقدیر بعمل آمد.