در راستای رفع مشکلات مردم؛

ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر خوی در روزهای دوشنبه

ملاقات مردمی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، طبق زمانبندی هفتگی دیدارهای چهره به چهره مردمی با اعضای شورای شهر خوی با حضور مدیران مناطق دوگانه شهرداری خوی به ریاست حمیدرضا عمرانی رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شد.

عمده مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان در این جلسه ، شامل زمین های قولنامه ای با کاربری مسکونی و غیر مسکونی، عوارض ساخت ، آسفالت کوچه ها ، مجوز ساخت و سایر مسائل مربوط به حوزه خدمات شهری بود که مورد بررسی اعضای شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری قرار گرفت.

گفتنی است در این دیدار ، مردم با حضور در صحن شورای اسلامی شهر ، مشکلات و مسائل خود را با اعضای شورا در میان گذاشته و دستورات لازم برای درخواست مراجعه کنندگان صادر می شود.

در این جلسه همچنین دو تن از معاونان مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان غربی به همراه مدیر شهرستانی این شرکت به دعوت اعضای شورای اسلامی شهر در راستای رفع مشکلات مردم حضور داشته و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.

ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر خوی

ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر خوی در روزهای دوشنبه