دوشنبه های مردمی؛

ملاقات بی واسطه با شهردار خوی

پای درددل مردم

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، دیدار مردمی شهردار خوی با حضور معاونین و مدیران مناطق دو گانه جهت تسهیل امورات شهروندان خویی طبق روال هر هفته در محل دفتر شهردار خوی برگزار شد.

دیدار مردمی

دیدار مردمی شهردار خوی با حضور معاونین و مدیران مناطق دو گانه جهت تسهیل امورات شهروندان خویی