در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد؛

معوقات ترمیم حقوق کارکنان شهرداری خوی پرداخت شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، حمیدرضا عمرانی در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به اینکه پرداخت معوقات یکی از مطالبات کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری بود ، خوشبختانه با تامین اعتبار لازم توسط مجموعه مدیریت شهری ، همزمان با واریز حقوق شهریور ماه ، معوقات آنها نیز پرداخت خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه حقوق، معوقات و دیگر مطالبات کارکنان که از سال‌های گذشته باقی مانده بود ، با دستور شهردار پرداخت می شود، افزود: همچنین بیش از ۸۰ میلیارد ریال طلب پیمانکاران نیز که از مدت ها قبل جزو مطالبه آنها بود ، پرداخت شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر خوی ادامه داد : با پیگیری های اعضای شورای شهر و نیز همت ویژه شهردار خوی ، بنا شده است تا در حد امکان هیچ گونه بدهی نداشته باشیم و نیز بدهی های ماه ها و سال گذشته نیز به ترتیب پرداخت شود .