معرفی ناظرين ستاد اجرائیات مناطق یک و دو شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، ناظرين ستاد اجرائیات مناطق یک و دو شهرداری خوی معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، میثم معصومی ناظر ساخت و ساز منطقه یک و عادل عینالی ناظر ساخت و ساز منطقه دو شهرداری خوی معرفی شدند.