پس از چندین دهه ؛

مسیر گشایی باغ نیازی انجام شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور شهردار خوی با اعلام این خبر افزود: در راستای مطالبات چندین ساله اهالی این منطقه، به همت اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، مسیرگشایی باغ نیازی مشرف به خیابان جمشید آباد تکمیل شد.

شهردار خوی با اعلام تملک ٨۵٠ متر مربعی از باغ نیازی مشرف به مسیر بیان کرد: صبح دیروز در عملیات پایانی این مسیرگشایی پس از اتمام دیوار چینی حائل باغ مذکور ، دیوار بیرونی تخریب و مسیر آزاد شده آماده جهت ادامه عملیات عمرانی گردید.

وی در ادامه بیان داشت: در استمرار عملیات تعریض مسیر، کانال کشی و جدول گذاری ضلع غربی این مسیر در راستای هدایت آبهای سطحی طی روزهای آینده عملیاتی خواهد شد.

نصراله پور در پایان تصریح کرد: امید داریم با اتمام هرچه سریعتر عملیات تعریض مسیر مذکور شاهد تسهیل تردد وسائط نقلیه، کاهش بار ترافیکی و رضایت اهالی این منطقه خواهیم بود.