باتوجه به مطالبه مردم ؛

مسیرگشایی باغ نیازی جمشیدآباد خوی پس از چند دهه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، حسن نصراله پور در تشریح این خبر گفت : به همت اعضای شورا اسلامی شهر و شهرداری خوی ، باغ نیازی جمشیدآباد پس از سالها انتظار مردم که یکی از مطالبات اساسی این منطقه نیز بود ، در حال مسیرگشایی می‌باشد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه افزود : با مسیر گشایی باغ نیازی ، شاهد نفوذ پذیری و ایجاد مطلوبیت و ارتقای کیفیت زندگی در این محلات خواهیم بود.

شهردار خوی خاطرنشان کرد : مسیرگشایی باغ نیازی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی و همچنین دیوار چینی این معبر ، با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و پانصد میلیون ریال در حال اتمام است .

نصراله پور در پایان تصریح کرد : امید داریم با اتمام این مسیرگشایی ، شاهد کاهش بار ترافیکی و احقاق یکی از مطالبات مردم جمشیدآباد باشیم .