مسابقات فوتسال شهرداری خوی “جام رمضان”

نتایج بازی های روز اول

آتش نشانی ۶ ⚽️ ۴ سازمان سمف
خدمات شهری ۶ ⚽️ ۲ جایگاه های CNG
مجتمع تاسیساتی ۶ ⚽️ صفر شورای اسلامی شهر
شهرداری مرکزی ۳ ⚽️ ۲ معاونت امور زیربنایی