مسابقات فوتسال شهرداری خوی “جام رمضان”

نتایج بازی های روز اول

آتش نشانی ۶ ۴ سازمان سمف
خدمات شهری ۶ ۲ جایگاه های CNG
مجتمع تاسیساتی ۶ صفر شورای اسلامی شهر
شهرداری مرکزی ۳ ۲ معاونت امور زیربنایی