در راستای بررسی مشکلات؛

مسئولین شهری از پایانه مسافربری شهید درستی بازدید کردند

پای مشکلات مردم

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، فرماندار، شهردار و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای خوی در راستای رفع مشکلات موجود و کاهش نارضایتی های مردم، از پایانه مسافربری شهید درستی شهرداری خوی بازدید کردند.

گفتنی است در این بازدید مسافران و شرکت های مسافربری مشکلات خود را با مسئولین شهری در میان گذاشتند.

بازدید

مسئولین شهری از پایانه مسافربری شهید درستی بازدید کردند