همزمان با ایام نوروز؛

مسئولین شهرستان خوی به دیدار آتش نشانان رفتند

بازدید نوروزی مسئولین شهرستانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، امام جمعه و فرماندار ویژه شهرستان خوی بهمراه مهندس نصراله پور شهردار خوی از ایستگاه آتش نشانی شهید علی قانع شهرداری خوی دیدار و بازدید کرند.

دیدار نوروزی مسئولین با آتش نشانان

مسئولین شهرستان خوی به دیدار آتش نشانان رفتند