همزمان با اولین روز سال جدید صورت گرفت؛

مسئولین شهرستان خوی با خانواده های مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) دیدار کردند

دیدار نوروزی مسئولین شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در اولین روز از سال جدید، فرماندار شهرستان خوی، امام جمعه، نماینده مردم خوی و چایپاره، فرمانده سپاه، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار و جمعی از روسای ادارات شهرستان خوی با جمعی از خانواده های مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) دیدار کردند.

دیدار نوروزی با مددجویان کمیته امداد

مسئولین شهرستان خوی با خانواده های مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) دیدار کردند