همزمان با گرامیداشت روز شهداء؛

مسئولین شهرستانی با خانواده شهید گوارا دیدار کردند

دیدار با خانواده شهداء

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، امام جمعه، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خوی با خانواده شهید حسن گوارا دیدار و مقام آن شهید را والا یاد کردند.

دیدار با خانواه شهید حسن گوارا

مسئولین شهرستانی با خانواده شهید گوارا دیدار کردند