شهر در مسیر توسعه قرار دارد؛

مدیران مجموعه مدیریت شهری از باغ دلگشا بازدید کردند

بازدید از باغ تاریخی دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، معاون امور زیربنایی و ترافیک، معاون خدمات شهری، مدیر مالی و سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خوی از روند اجرای عملیات احیای باغ تاریخی دلگشا بازدید کردند.

بازدید از باغ تاریخی دلگشا خوی

بازدید مدیران شهرداری خوی از باغ تاریخی دلگشا