همزمان با سفر استاندار به خوی؛

مخزن ۵ هزار متر مكعبی آب شهرک ولیعصر خوی به بهره برداری رسید

پروژه عمرانی شهرستانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، با حضور استاندار آذربایجان غربی، امام جمعه، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی، فرماندار و سایر مسئولین استانی و محلی، مخزن ۵ هزار متر مكعبی آب شهرک ولیعصر این شهر با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

بهره برداری از مخزن 5 هزار متر مکعبی

مخزن ۵ هزار متر مكعبی آب شهرک ولیعصر خوی به بهره برداری رسید