در راستای رفع یکی از معضلات مهم شهر خوی؛

محوطه سازی، زیر سازی و آماده سازی محوطه نمایشگاه های جدیدالاحداث اتومبیل شهر خوی

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، محوطه سازی و زیر سازی و آماده سازی محوطه نمایشگاه های جدیدالاحداث اتومبیل شهر خوی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

نمایشگاه

محوطه سازی، زیر سازی و آماده سازی محوطه نمایشگاه های جدیدالاحداث اتومبیل شهر خوی