محمدزاده بعنوان سرپرست ستاد رفع سد معبر شهرداری خوی معرفی شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی طی حکمی از سوی مهندس نصراله پور شهردار خوی، محمد محمدزاده بعنوان سرپرست ستاد رفع سد معبر معاونت خدمات شهری شهرداری خوی معرفی شد

بر اساس این گزارش در این آئین از زحمات چندین ساله مجید محمدیاری رئیس سابق این ستاد که بعنوان مسئول ناحیه یک معرفی شده است تقدیر بعمل آمد.