مجید محمدیاری مسئول ناحیه یک معاونت خدمات شهری شهرداری شد

بر اساس این گزارش با حضور معاون اداری مالی و معاون خدمات شهری شهرداری ظهر امروز محمدیاری به عنوان مسئول ناحیه یک معرفی و از تلاشهای نادر اصغری قدردانی شد