در راستای اتمام پروژه کمربندی شهید سلیمانی؛

لوله گذاری تقاطع جاده وار و فاز چهارم کمربندی شهید سلیمانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، عملیات لوله گذاری تقاطع جاده وار و فاز چهارم کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی اجرایی شد .