عضو شورای اسلامی شهر خوی؛

لزوم توسعه زیرساخت‌های ورزشی در حاشیه شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، امین گلصنملو با اشاره به دغدغه‌مندی شورای ششم نسبت به حوزه زیرساخت‌های ورزشی در خوی، اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکلاتی که ساکنان در حاشیه شهر با آن روبه‌رو هستند، کمبود سرانه‌های ورزشی است.

وی در خصوص لزوم رفع کمبودها در حوزه ورزش به ویژه در حاشیه شهر خوی، ادامه داد: کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر، شهرداری‌های مناطق دوگانه خوی را در این خصوص پای کار آورده است و درخواست کردیم تا با شناسایی ظرفیت‌های بالقوه و در اختیار قرار دادن اراضی بدون استفاده گام‌های سازنده‌ای در این جهت بردارند.

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر خوی تصریح کرد: کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر نیز با جدیت از این اقدامات برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی حمایت می‌کند و پس از شناسایی اراضی و امکان‌سنجی، نسبت به ایجاد زیرساخت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تدابیر و راهکارهای مختلفی برای جبران کمبود سرانه‌های ورزشی اندیشیده شده است، گفت: شهرداری خوی در این دوره با عزمی راسخ پای کار آمده است و تمام توان و ظرفیت خود را در این راستا به کار خواهد گرفت که امیدواریم در سایه تعامل با سایر دستگاه‌ها بتوانیم به این فرایند سرعت ببخشیم و شرایط مطلوب‌تری را برای ساکنان حاشیه شهر، به ویژه نوجوانان و جوانان فراهم کنیم .