به همت شهرداری خوی انجام شد؛

فضاسازی سطح شهر خوی بمنابست روز جهانی قدس

روز جهانی قدس

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، همزمان با روز جهانی قدس و برگزاری راهپیمایی مردمی، فضاسازی محیطی اعم از نصب بنر، پرچم، ریسه و توزیع پرچم های دستی ایران و فلسطین توسط شهرداری خوی صورت گرفت.

فضاسازی سطح شهر خوی

فضاسازی سطح شهر خوی بمنابست روز جهانی قدس