طی حکمی از سوی فرمانده سپاه؛

فرمانده پایگاه بسیج سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی منصوب شد

مراسم تودیع و معارفه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، طی این تودیع و معارفه که با حضور فرمانده حوزه بسیج اصناف شهرستان خوی برگزار شد، از زحمات فرمانده قبلی این پایگاه نیز تقدیر و قدردانی شد.

فرمانده بسیج سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی

انتصاب فرمانده پایگاه بسیج سازمان حمل و نقل