در مراسم تکریم و معارفه؛

فرماندار جدید شهرستان خوی معرفی شد

آئین تکریم و معارفه فرماندار ویژه شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، مراسم تکریم و معارفه فرماندار ویژه شهرستان خوی برگزار شد.

در این آئین از زحمات آقای ذبیح اله کاظمی فرماندار سابق شهرستان خوی تقدیر بعمل آمد و آقای کریم علی نژاد بعنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی معرفی گردید.

فرماندار جدید خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، مراسم تکریم و معارفه فرماندار ویژه شهرستان خوی برگزار شد.