فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار

دانلود فایل کامل فراخوان جذب سرمایه گذار

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار                                    

شهرداری خوی در نظر دارد به منظور ساماندهی و مدیریت هوشمند پارکینگ های حاشیه معابر شهر خوی ، تجهیز و بهره برداری از تعداد ۱۶۹۸ جا پارک طبق مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره۱۱۵ مورخه ۲۹/۱/۱۴۰۲و برابر ماده ۶ قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها به صورت مشارکتی اقدام نماید.لذا با استناد به آیین نامه مالی سرمایه گذاری از کلیه شرکت های دارای صلاحیت در این خصوص دعوت بعمل می آید تا پیشنهادت خود را ظرف مدت ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دبیرخانه شهرداری خوی واقع در بلوار شیخ نوایی ساختمان مرکزی شهرداری طبقه همکف تحویل نمایند.

– در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال در اسناد فراخوان و نحوه ثبت نام خواهشمند است از طریق مراجعه حضوری به آدرس : بلوار شیخ نوایی شهرداری مرکزی واحد سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ویا تماس تلفنی با مدیریت سرمایه­گذاری و مشارکت های مردمی ۰۴۴۳۶۳۳۰۰۰۳ اقدام نمایید.

شرایط متقاضیان :

۱- دارا بودن توانمندی مالی و فنی جهت اجرای موضوع مشارکت

۲- داشتن حسن سابقه مفید در موارد مشابه

مدارک  لازم :

۱-تصویر اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی

۲- ارائه مستندات لازم مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده در این خصوص یا هرگونه اسناد که بیانگر توان سرمایه گذار در این رابطه باشد.

۳- ارائه  مستندات لازم مربوط به دارا بودن توان مالی

۴- ارائه مستندات لازم مربوط به دارا بودن توان فنی و تجربه مشابه مرتبط با موضوع

۵- ارایه پیشنهادات لازم در خصوص نحوه مشارکت و سرمایه گذاری متناسب با شهر خوی

                                                                                                            حسن نصراله پور – شهردار خوی

دفترچه   راهنمای

 شرکت در فراخوان طرح های سرمایه گذاری شهرداری خوی

مرداد ۱۴۰۲

به متقاضیان توصیه می شود  ضمن  مطالعه  دقیق  مطالب این دفترچه  ،

 فرم های مربوطه  را  بدون قلم خوردگی تکمیل نمایند.

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری خوی

عنوان

صفحه

فهرست اسناد فراخوان

۱

راهنمای شرکت در فراخوان

۲

شرایط عمومی

۳

شرایط اختصاصی

۴

برگه نحوه قرارگیری اسناد فراخوان

۵

فرم مشخصات متقاضی

۶

فرم آورده طرفین (قیمت های پایه)

۷

فرم پیشنهاد قیمت و درصد سهم الشرکه فراخوان

۸

پیشنویس قرارداد

تمامی اسناد بصورت امضاء شده در پاکات مربوطه گذاشته و پاکت های الف ؛ ب ، ج در داخل پاکت بزرگ قرار گیرد.ذکر نام پیشنهاد دهنده و موضوع فراخوان بر روی کلیه پاکات الزامی است

ضمن سپاسگزاری از حضورتان در فراخوان عمومی فرصت­ سرمایه گذاری این شهرداری، خواهشمند است موارد زیر را به دقت مطالعه فرموده و مطابق راهنمایی انجام یافته نسبت به تکمیل مدارک و ثبت نام در فراخوان اقدام فرمایید.

 • کلیه اسناد فراخوان خصوصاً شرایط عمومی و اختصاصی فرصت سرمایه­گذاری را دقیقاً مطالعه نموده و در صورت احراز شرایط نسبت به حضور در فراخوان اقدام نمایید.

تبصره: متقاضیانی که شرایط مندرج در فراخوان را نداشته باشند در مرحله رسیدگی، از فراخوان حذف خواهند شد.

 • در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال در اسناد فراخوان و نحوه ثبت نام خواهشمند است از طریق مراجعه حضوری به آدرس : بلوار شیخ نوایی شهرداری مرکزی واحد سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ویا تماس تلفنی با مدیریت سرمایه­گذاری و مشارکت های مردمی ۰۴۴۳۶۳۳۰۰۰۳ اقدام نمایید.
 • مدارک درخواستی را به شرح این فراخوان  حداکثر تا تاریخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۲در پاکت سربسته قرار داده و به دبیرخانه شهرداری خوی واقع در بلوار شیخ نوایی جنب اداره تامین اجتماعی  شهرداری مرکزی تحویل داده و شماره ثبت دریافت نمایید. اشخاصی که در مهلت تعیین شده موفق به دریافت شماره ثبت نشوند از حضور در فراخوان منع خواهند شد مدارک تحویلی مسترد نخواهد شد.
 • پاکت های حاوی پیشنهادات رسیده در کمیته فنی بازرگانی سرمایه گذاری ارزیابی و پس از تایید و تصویب توسط کمیسیون معاملات شهرداری گشایش یافته که نتیجه متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

راهنمای شرکت در فراخوان طرح های سرمایه گذاری شهرداری خوی –مرداد ۱۴۰۲

آگهي فراخوان عمومي جذب سرمايه گذارمرداد ۱۴۰۲

شرايط عمومي شركت در فراخوان :

   به منظور توسعه و تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح هاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه مورخه۱۱۵ شوراي محترم اسلامي شهرخوی  12/2/1402شهرداري خوی در نظر دارد: برای پروژه زیر از طريق فراخوان عمومي با شیوه های مختلف سرمایه گذاری متقاضیان مشارکت را شناسایی و جذب  نماید.

ردیف

نام پروه مشارکتی

تعداد جا پارک

۱

پارکومتر (پارک هوشمند معابر )

۱۶۹۸

لذا متقاضيان مي توانند طرح پیشنهادی خود را در خصوص این آگهی و سایر پیشنهاد ها و ایده های  قابل اجرای سرمایه گذاری به همراه آنالیز هزینه و درآمد ، توانمندی مالی ، رزومه کاری و سهم الشرکه پیشنهادی برای شهرداری را به دبیرخانه شهرداری خوی واقع در بلوار شیخ نوایی ، دبیرخانه ساختمان مرکزی شهرداری خوی تحویل ورسید دریافت نمایند.

تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك : پايان وقت اداري روز۱۶/۰۶/ ۱۴۰۲ و گشایش پیشنهاد ها ۱۸/۰۶/۱۴۰۲

 • شمول لایحه قانونی منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ در اين فراخوان ساري وجاري است.
 • اشخاص حقيقي و حقوقي بايد علاوه بر دارا بودن كليه توانايي هاي لازم ، منع قانوني براي عقد قرارداد مربوطه نداشته باشند.
 • اشخاص حقوقي(شركتها) بايد داراي آگهی تاسیس، اساسنامه مصوب و ثبت شده و کلیه آگهی های تصمیمات و تغییرات بعدی تاکنون و مندرج در روزنامه رسمی باشند و موضوع فعاليت آن­ها با عنوان فراخوان سرمايه گذاري و قرارداد همخواني داشته باشد تشخيص اين امر بر عهده كميسيون بازگشايي پاكت های فراخوان خواهد بود.
 • درخصوص شركت كنندگان در فراخوان بايد ملائت مالي و توانايي و صلاحيت انجام كار توسط ايشان ، براي شهرداري محرز و بلاترديد باشد.
 • با توجه باينكه تامين مالي پروژه موضوع فراخوان ، از سوي سرمايه گذار خواهد بود فلذا در اولويت اول ، توانمندي مالي شخص حقیقی یا حقوقی متقاضي بررسي و احراز خواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 • صرف شرکت در فراخوان به منزله ایجاد حق نسبت به متقاضی نخواهد بود و نتیجه فراخوان پس از تشریفات قانونی به برنده اعلام خواهد شد.
 • شهرداری ملزم نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط ، بدون مدارک درخواستی و بعد از انقضاء مدت آگهی ترتیب اثر دهد.
 • سرمایه گذار تایید مینماید با شرکت در فراخوان کلیه مفاد قرارداد و ضمائم آن و اسناد فراخوان را مطالعه و قبول نموده است.

تاريخ چاپ آگهی در روزنامه رسمی و محلی : نوبت اول روز             ماه ۱۴۰۲

و درگاه اینترنتی شهرداری خوی به نشانی:WWW.KHOY.IR

شرايط اختصاصی شركت در فراخوان پروژه های سرمایه گذاری

 • در صورتی که سرمایه گذار شرکت خارجی باشد می بایست نسبت به ارائه اساسنامه و همچنین صاحبان امضای مجاز شرکت در قبال تعهدات قراردادی بصورت ترجمه شده و کامل توسط دارالترجمه رسمی اقدام و ارائه نماید.
 • شرکت ها یا اتباع خارجی متقاضی شرکت در فراخوان می بایست نسبت به ارائه مجوزهای قانونی اعم از ماده ۶ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی اقدام نمایند بدیهی است شهرداری مساعدت های لازم در خصوص صدور مکاتبات را بعمل خواهد آورد.
 • در صورتیکه متقاضی سرمایه گذاری شریک خارجی باشد بایستی با مشارکت سرمایه گذار داخلی و بصورت کنسرسیوم پیشنهاد قیمت نماید(حداکثر سهم سرمایه گذار خارجی در کنسرسیوم معادل ۴۹% خواهد بود).
 • مبلغ تضمین سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار ( فراخوان) به استناد آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی معادل ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال بوده که بایستی به صورت ضمانت نامه و یا نقدی به حساب سپرده شهرداری خوی به شماره ۳۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۶۲۹۱۷۰۰۰۸         irنزد بانک ملی شعبه مرکزی خیابان انقلاب  واریز و در پاکت الف قرار گیرد. بدیهی است بمحض عقد قرارداد و ارائه تضمین حسن انجام تعهدات برابر بند ذیل ضمانت حاضر آزاد خواهد شد
 • برابر ( آیین نامه تضمینات عمومی – خصوصی )(شیوه نامه سرمایه گذاری)مبلغ ضمانت حسن انجام تعهدات به میزان .۰۵% ریال تعیین که بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر ظرف مدت یک هفته پس از برنده شدن در فراخوان و قبل از عقد قرارداد از سوی سرمایه گذار به حساب سپرده  شهرداری خوی به شماره ………. نزد بانک …….. شعبه …….. تسلیم خواهد شد و تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد سرمایه گذار تا پایان عملیات اجرای طرح و ایفای تعهدات سرمایه گذار نزد شهرداری بلوکه خواهد گردید.
 • از بین شرکت کنندگان، برنده فراخوان شخصیت حقیقی یا حقوقی خواهد بود که بیشترین درصد مشارکت در پروژه برای شهرداری را پیشنهاد نماید
 • در صورت امتناع سرمایه گذار پس از برنده شدن در فراخوان از عقد قرارداد ظرف مدت یک ماه ضمانت شرکت درفراخوان موضوع بند ۴ به نفع شهرداری ضبط خواهد گردیدو نسبت به عقد قرارداد با برنده دوم اقدام خواهد شد.
 • در شرایط یکسان از نظر ارزیابی نهایی برای شرکت کنندگان، شرکت های دانش بنیان در اولویت خواهد بود.
 • آورده شهرداری در فراخوان به صورت ثابت لحاظ گردیده و آورده مورد نیاز سرمایه گذار بصورت پیشنهادی تهیه شده و متقاضیان می توانند با ارائه قیمت های برآوردی خود وتکمیل جداول هزینه های پیوست نهایتاً در صد پیشنهادی را اعلام نمایند. (بدون تغییر در آورده شهرداری)
 • آورده شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری بصورت BOT – BOLT  در اختیار گذاشتن محل نصب دستگاه ها و سخت افزارها جهت اجرا موضوع مشارکت و صدور مجوزهای لازم (مجوزهای مربوط به شهرداری ) خواهد بود.
 • آورده شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری بصورت مشارکت مدنی بصورت عرصه آزاد سازی شده پروژه و عوارض پروانه ساختمان می باشد و همچنین هزینه های ساخت ، طراحی و نظارت و سایر هزینه های پروانه (مراجع غیر از شهرداری اعم از بیمه ، نظام مهندسی و غیره) جزء آورده سرمایه گذار خواهد بود.

نحوه تنظیم و قرارگیری اسناد شركت در فراخوان

الف)محتواي پاكت «الف» فراخوان :

– ضمانت شرکت در فرایند ارجاع کار( برابر آیین نامه تضمینات عمومی خصوصی )مطابق بند ۴ شرایط اختصاصی اسناد فراخوان)

ب) محتواي پاكت «ب» فراخوان :

 • مدارک :

اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی

–  كپي مصدق اساسنامه شركت

–  كپي مصدق آگهي تاسيس

–  كپي مصدق آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي

–  كپي مصدق صفحه اول شناسنامه و كارت ملي مديرعامل و صاحبان اصلی امضاء مجاز

– کپی مصدق شناسنامه از صفحه اول

– کپی مصدق کارت ملی

–  کپی پایان خدمت

 

 • آگهی فراخوان مهر و امضاءشده (قابل دریافت از سایت شهرداری خوی)
 • فرم مشخصات متقاضی فراخوان مهر و امضاءشده
 • پیشنویس قرارداد مهر و امضاءشده به انضمام پیوست­ها
 • راهنمای شرکت در فراخوان،شرایط عمومی و خصوصی شرکت در فراخوان مهر و امضاءشده
 • برگ قیمت های پایه(جداول شماره یک و دو)

ج) محتوای پاکت «ج»  فراخوان:

 • برگ پیشنهاد قیمت و درصد مشارکت سهم شهرداری

هر ۳ پاکت را در داخل پاکت بزرگ قرار داده و  روی آن عبارت ( پاکت فراخوان پروژه ………………..  و نام متقاضی …………………………….  )  را نوشته و قبل از اتمام مهلت فراخوان به دبیرخانه شهرداری خوی تحویل داده و شماره ثبت دریافت فرمایید.

فرم مشخصات  متقاضی فراخوان عمومی سرمایه­گذاری

حقوقی:

نام شرکت:…………………………………….. نام مدیرعامل:……………………………………………. شماره ثبت:……………………..

نوع فعالیت شرکت:………………………………… صاحبان مجاز حق امضاء برابر آخرین تغییرات:…………………………………

 

حقیقی:

نام:……………………..  نام خانوادگی:…………………….. شماره کارت ملی:………………………….. صادره:…………….

آدرس دقیق پستی:……………………………………………………………………………………………………………………..

تلفن: …………………

فاکس: …………………

ایمیل: …………………

وب سایت: …………………

اینجانب ……………………….. با توجه به سوابق فعالیت اعلامی در صفحه ۴ این دفترچه برابر مستندات پیوستی و آگاهی کامل از متن فراخوان سرمایه گذاری شهرداری خوی و تایید کلیه مندرجات این دفترچه برای شرکت در طرح سرمایه گذاری اجرای پارک هوشمند معابر شهری (پارکومتر ) آگهی فراخوان سرمایه گذاری مرداد ۱۴۰۲ شهرداری خوی مشارکت می نمایم.

سوابق:

ذکرگزیده­ای از سوابق و رزومه کاری:

نام و نام خانوادگی:                      عنوان مسئولیت در شرکت:                                         محل امضا و  تاریخ

آورده های طرفین(پایه) خصوص پروژه ……………………… ( طبق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری )

جدول شماره یک: (آورده شهرداری طبق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری)

ردیف

عنوان طرح

مساحت عرصه

ارزش هرمترمربع (ریال)

ارزش کل عرصه محل طرح(ریال)

هزینه عوارض صدور پروانه ساختمانی

جمع کل آورده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آورده شهرداری : …………………………………………………. ریال

 

درصد پایه شهرداری : حد اقل ………%

فرم پیشنهاد  قیمت و درصد سهم الشرکه در خصوص پروژه ………….

جدول شماره دو : (قیمتهای پیشنهادی آورده سرمایه گذار)

ردیف

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

عنوان طرح

مساحت کل زیربنا

هزینه احداث 

هزینه احداث کل پروژه (ریال)

هزینه نظام مهندسی طراحی و تهیه نقشه اجرایی

هزینه بیمه

آتش نشانی

آموزش و پرورش

کل آورده سرمایه گذار

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

آورده نهایی سرمایه گذار

…………………..ریال

جدول شماره سه :  (درصد پیشنهادی سرمایه گذار جهت مشارکت)

 

 

شهرداری

سرمایه گذار (پیشنهادی)

جمع کل سرمایه گذاری

آورده های(ریالی)

 

 

 

درصد سهم الشرکه

 

 

۱۰۰

سهم الشرکه مربوط به شهرداری نمیتواند کمتر از …%باشد.

ارائه قیمت  و درصد پیشنهادی بدون تکمیل جدول شماره۳ فاقد اعتبار بوده و پیشنهادات مذکور از روند ارزیابی خارج خواهد شد.

از  مشارکت  شما در  فراخوان طرح های  سرمایه گذاری  شهرداری  خوی  سپاسگزاریم

                  

 

 

 

                  قرارداد اجرای پروژه پارک هوشمند حاشیه شهرخوی (پارکبانی)

 

این قرارداد در اجرای ماده ۶ قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و براساس بند ۱صورتجلسه شماره ۱۲۶۸۱ /۱۱/ ۱۴۰۰ مورخه۲۳/۱۲/۱۴۰۰ شورای هماهنگی ترافیک شهرستان خوی ، بند ۳ صورتجلسه مورخه ۲۵/۷/۱۴۰۱  شورای هماهنگی ترافیک استان پیوستی نامه به شماره ۵۱۱۵/۱۴۰۱/۱۴ مورخه ۲۸/۷/۱۴۰۱، بند ۱۳ مصوبه شماره ۷۱ مورخه ۲/۶/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر خوی ، نظریه هیات محترم تطبیق مصوبات طی شماره ۳۵۴/۱۴۰۲۵/۶/ص مورخه ۳۱/۴/۱۴۰۲ ، آگهی منتشره در هفته نامه کثیر الانتشار خوی به شماره…. مورخه …/…/۱۴۰۲وصورت جلسه شماره ۴۵۸۹  مورخه ۲۹/ ۰۴/ ۱۴۰۲هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری خوی نسبت به اجرای پارک حاشیه ای هوشمند معابر شهر خوی و تجهیز وبهره برداری از آن به شرح زیر منعقد و برای طرفین و قایم مقام قانونی آنها لازم الاجراست .

  ماده۱:طرفین قرارداد:

طرف اول شهرداری خوی به نمایندگی آقای حسن نصراله پور به عنوان شهردار که من بعد به اختصار شهرداری و یا سرمایه پذیر نامیده میشود وطرف دوم …………………. به شماره ثبت ۶۰۷۷۱۰ و شناسنامه ملی ……………  به نمایندگی آقای /خانم………… با سمت مدیر عامل شرکت مذکور به آدرس : ………– ……….. – خیابان ……………. – ………… – پلاک …. –به شماره تماس …………… و شماره همراه …………… من بعد شرکت یا سرمایه گذار عنوان میگردد کلیه اسناد و مدارک طرف قرارداد اعم از اساسنامه و غیره جزء ضمایم لا ينكف قرارداد بوده و برای طرفین قرارداد الزام آور است.

ماده۲:موضوع قرارداد:به شیوه قراردادهای bot (ساخت و تجهیز ، بهره برداری  و انتقال)

اجرای پروژه سرمایه گذاری و مشارکتی پارک حاشیه ای هوشمند خیابان های شهر خوی بر اساس اسناد و شرایط فراخوان توسط نیروی انسانی(پارکبان)، خود اظهاری شهروندان(اپلکیشن یا وب سایت)، ثبت پلاک بصورت مکانیزه، که به مهر و امضاء طرف قرارداد خواهد رسید و تهیه سخت افزار و نرم افزار، خرید تجهیزات لازم برای اجرای قرارداد، اجرا، بهره برداری نگهداری ، نظارت و مدیریت به شرح بسته مشارکتی پیوستی(پیوست ۱ ) برای حداقل ۱۶۹۸ جای پارک.

ماده۳:مبلغ قرارداد:

مبلغ وسهم شهرداری خوی ……………….. ازکل درآمد ناخالص خواهد بود .طبق شرایط پیش بینی شده کلیه هزینه های اجرا و نگهداری و سایر موارد پروژه پارک هوشمند به عهده طرف قرار داد(شرکت ……………..)میباشد.

ماده۴:آورده طرفین:

     الف :آورده شهرداری:

 • در اختیارگذاشتن جای پارک خودروها و دستگاه ها جهت اجرای موضوع قرارداد به تعداد ۱۶۹۸جای پارک خودرو مطابق مصوبه شورای ترافیک استانو درصورت افزایش تعداد جایگاه ها به صورت مشترک هردو طرف سهیم خواهند شد.

تبصره ۱: در صورت افزایش حداقل ۵۰جا پارک به تعداد جا پارک موضوع قرارداد ، هیچگونه تاثیری در مدت بهره برداری نخواهد داشت و حق السهم شهرداری حداقل به میزان …………..از درآمد ناخالص باید پرداخت شود.

تبصره ۲ : در صورت کاهش حداکثر ۵۰جا پارک از  تعداد جا پارک موضوع قرارداد، شهرداری اقدام به معرفی مکان مشابه اقدام خواهد نمود.

۲- صدورمجوزهای لازم(مجوزهای مربوط به شهرداری ) و مساعدت در اخذ مجوز های سایر سازمانها و نهاد های دولتی و عمومی

۳-انجام اقدامات لازم در راستای افزایش نرخ سالیانه تعرفه.

۴-همکاری و انجام هماهنگی های لازم برای در اختیار گذاشتن حداقل ۱۰% فضاهای تبلیغاتی شهری در اختیار شهرداری (در اتوبوس های شهری، بیلبوردهای تبلیغاتی، تلویزیون های شهری و احیاناً تایم سهمیه در اختیار در رادیو یا تلویزیون استانی) در راستای اهداف این قرارداد.

ب: آورده طرف قرارداد:

۱-سرمایه گذاری و تامین صد در صد منابع مالی تعهدات سرمایه گذار جهت موضوع قرارداد و تامین و پرداخت هزینه های برقراری سامانه جهت اجرای موضوع این قرارداد بجز موارد قید شده در بند الف ماده ۴ و تامین کلیه هزینه های اجرای پروژه شامل خط کشی ، شماره گذاری جایگاه ها ، نصب دستگاه های پارکومتر و نرم افزار های مورد نیاز مربوطه

۲-مدیریت، نگهداری و بهره برداری و اجرای سیستم سامانه

۳-تامین نیروی انسانی لازم جهت اجرای پروژه و آموزش نیروی انسانی لازم جهت اجرای بخش های مختلف پروژه

۴-پرداخت حقوق و بیمه مربوط به قرار داد کارکنان طرح

۵-مدیریت اجرای طرح :کنترل و مدیریت هوشمند پارک خودرو به صورت آنلاین ،الکترونیکی ، اپلیکیشن و دیگرفناوری ها خواهد بود.که بایستی به تایید شهرداری (ناظر قرارداد – واحد ترافیک و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات )برسد.

۶-طراحی و راه اندازی سیستم هوشمند ثبت مکانیزه توسط خودرو یا موتورسیکلت از طریق دوربین پلاک خوان

۷-انجام همکاری و مدیریت گشت، کنترل و نظارت پلیس محترم

۸-پرداخت حقوق و دستمزد به عوامل محترم راهور مطابق با مقررات و قوانین مربوطه

۹-طراحی، آماده سازی و بومی سازی اپلکیشن شهروندی برای اطلاع و انجام امور مربوط به پارک خودرو بصورت خود اظهاری ونیز طراحی و ارایه اپلکیشن نظارتی

۱۰- معرفی، آموزش و فرهنگ سازی بین شهروندان با استفاده از ظرفیت های در اختیار گذاشته شده در بند ۸ قسمت الف ماده ۶

۱۱-تامین و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به قرارداد اعم از طراحی اجرای سیستم نرم افزاری سخت افزازی پشتیبانی تعمیرات آنها

۱۲-پاسخ گویی به شهروندان و رسیدگی به شکایات احتمالی

۱۳-مدیریت، نگهداری و بهره برداری و اجرای سیستم سامانه

۱۴-لوکیشن گذاری و ثبت موقعیت چی پی اس تک تک جایگاه ها برای ثبت مکانیزه

۱۵-تولید محتوا جهت فرهنگ سازی و آمادگی شهروندان برای تعامل با سیستم

۱۶-فرهنگ سازی در خصوص داشتن شارژ پلاک برای پارک در حاشیه خیابان و جایگاه های موضوع این قرارداد

۱۷-تامین وپرداخت کلیه هزینه های مربوط به قرارداد اعم از طراحی اجرای سیستم ، نرم افزاری، سخت افزاری، پشتیبانی، تعمیرات، پرداخت عوارض، مالیات و بیمه مربوط به طرح قرارداد و کارکنان بر اساس قانون کار وکلیه هزینه های مورد لزوم.

۱۸- کلیه هزینه های آموزش کارکنان و نیروی انسانی و پرداخت تمام کمال حقوق کارکنان و هزینه انشعابات مورد نیاز و هزینه های دفتری

 ماده۵:مدت وزمان بندی قرارداد:

۱- ازتاریخ ابلاغ قرارداد تا۶۰ روز طرف مشارکت متعهد است نسبت به اجرای سیستم سخت افزارو نرم افزار،خط کشی ،شماره گذاری ،نصب دستگاه های پارکومتر و آموزش پرسنل موضوع قرارداد درکلیه محل های مشخص شده و  مورد توافق نماینده معرفی شده شهرداری اقدام نماید.

۲- قرارداد از تاریخ اتمام دوره ساخت به مدت       سال(          ماه)خواهد بود

۳-آغاز بهره برداری از پروژه بلافاصله ازتاریخ اتمام ۶۰ روز مندرج دربند فوق خواهد بود و سهم شهرداری ازاین تاریخ لحاظ خواهد شد بدیهی است چنانچه طرح قبل از موعد مقرر آماده بهره برداری باشد سهم شهرداری از این تاریخ (تاریخ شروع بهره برداری) لحاظ ومحاسبه خواهد شد.

ماده۶:مشخصات فنی  پروژه:

سیستم پارک حاشیه ای هوشمند شامل تجهیزات سخت افزارها ، نرم افزارها و برابرآخرین فناوریها

ماده۷:شرایط وصول وتقسیم سهم طرفین قرارداد:

۱-۷ درآمد حاصل از هرتراکنش و کیف پول (شارژپلاک ) به شماره حساب ………………………..بانک ……… شعبه ………….بنام شهرداری خوی دربانک عامل واریز خواهد شد

۲-۷  بعداز کسر سهم ماهانه شهرداری بقیه مبالغ به طرف مشارکت پرداخت میشود.

۳-۷  طرف مشارکت موظف است هر۱۵روز صورت حساب بانکی حساب مشترک را به شهرداری ارائه بدهد.

۴-۷  شهرداری و طرف مشارکت مکلف هستند ظرف سه روز کاری اقدامات لازم راجهت تقسیم سهم و واریز آن به حساب بانکی طرفین که به صورت مکتوب ابلاغ خواهند کرد اقدام نمایند .

۵-۷ درصورت تاخیر و تعلل بیش از سه روز کاری ازجانب هریک طرفین برای همکاری  درتقسیم  واریز سهم متعلقه روزانه معادل ۵درصد سهم طرف غیر مقصر براساس حساب بانکی به عنوان ضرر وزیان ازجانب طرف مقصر به وی پرداخت خواهد شد این امر مانع وصول سهم نبوده و با هم قابل جمع هستند.

۶-۷  معیارتعیین و تشخیص عدم همکاری و قصور هریک ازطرفین دراین خصوص جهت پرداخت ضرر و زیان به طرف مقابل اعلام نظرکتبی مسئول مالی شهرداری خوی میباشد.

۷-۷ :  9% مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده تعرفه پارکبانی باسازمان امورمالیاتی هماهنگ شده و درصورت تعلق مطابق قانون ، محاسبه وعیناً از درامد حاصل از تراکنش کسر و در زمان های مقرر توسط طرفین به اداره ذیربط پرداخت و رونوشت اسناد مربوط به سازمان مربوطه ارسال میگردد.

۸-۷- در صورت افزایش تعرفه پارکبانی و افزایش محل پارک درماه و سنوات آتی هر دو طرف به تناسب سهیم خواهند

ماده۸:نظارت:

۱-نظارت عالیه بر مفاد قرارداد (معاونت امور زیربنایی و ترافیک ).

-نظارت کیفی و کمی بر اجرای قرارداد اعم از نصب و راه اندازی وکیفیت وکمیت سخت افزار نظارت برعملکرد واجرای پروژه موضوع قرارداد   (مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و واحد ترافیک معاونت امور زیربنایی) .بدیهی است این نظارت شهرداری نافی مسئولیت های طرف مشارکت نمی باشد

۳-کارکنان طرح در استخدام طرف مشارکت بوده و هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری را ندارند و طرف مشارکت مکلف است دستمزد ، مزایا و بیمه کارکنان را مطابق دستورالعمل و بخش نامه های صادره از طرف اداره کار ، رفاه و تامین اجتماعی پرداخت نماید.  و هرگونه افزایش از طرق مراجع ذیصلاح در حق کارکنان صادر شود ، بصورت کامل اعمال خواهد شد.

ماده ۹ : تعهدات طرفین:

تعهدات شهرداری:

۱-دراختیارگذاشتن محل های جهت اجرای طرح صدورمجوزهای لازم و فراهم نمودن زمینه های لازم درنصب سخت افزارهای  جهت اجرای  کامل موضوع قرارداد.

۲-شهرداری و سرمایه گذار موظف هستند برای جلب حمایت پلیس وراهنمایی و رانندگی ، هماهنگی  لازم با این نیرو جهت پیگیری جدی اعمال قانون و ثبت جریمه های مرتبط باموضوع  این قرارداد اقدام نماید.

۳-با امضای این قرارداد شهرداری درطول مدت اعتبار قرارداد مجوز سامانه پارک حاشیه ای هوشمند را درمحدوده های تعیین شده به طرف مشارکت اعطانمود.

۴-نظارت کلی بر اجرا و بهره برداری از  قرارداد اعم از نصب و راه اندازی و کیفیت و کمیت سخت افزار و نظارت بر عملکرد و اجرای پروژه موضوع قرارداد، بدیهی است این نظارت شهرداری نافی مسئولیتهای طرف مشارکت نمی باشد

۵-در اختیار گذاشتن محلهایی جهت اجرای طرح صدور مجوزهای لازم و فراهم نمودن زمینه های لازم در نصب سخت افزارها، جهت اجرای کامل موضوع قراداد.

۶–تامین فضاهای اطلاع رسانی آموزشی محیطی و مجازی به منظور فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان. بدیهی است تولید محتوا بر عهده ی سرمایه گذار میباشد.

۸– فراهم سازی امکان استفاده از رسانه های در اختیار سرمایه پذیر همچون وبسایت های شهرداری، تلویزیون و رادیوی استانی برای سرمایه گذار جهت فرهنگ سازی، تبلیغ و آموزش مردم جهت یادگیری،آموزش و تسلط بر نحوه تعامل با این سامانه

۹- همکاری با سرمایه گذار جهت انجام مکاتبات لازم، پیگیری، جلب رضایت و دریافت مجوز استفاده از وسایط نقلیه ثبت مکانیزه ی تخلفات ایستا توسط پلیس راهور برای اعمال قانون در مسیرهای پارک حاشیه ای

۱۰-هماهنگی لازم با سرمایه گذار برای جلب حمایت پلیس و راهنمایی و رانندگی جهت پیگیری جدی اعمال قانون و ثبت اخذ جریمه های با موضوع این قرارداد اقدام نماید

۱۱-شهرداری متعهد میگردد تا در طی دوره پایلوت یا حداکثر سه ماه پس از آن ترتیبی اتخاذ نماید که احدی از پرسنل شهرداری یا شرکت در شهرک آزمایش (تعویض پلاک) و جایگاههای محاسبه و اخذ عوارض مستقر و بدهی شهروندان از بابت پارک حاشیه هوشمند محاسبه و همزمان با سایر دیون دولتی اخذ و دریافت گردد.

۱۲-رفع سد معبر از جایگاه های تحویلی در تمام مدت قرارداد و تحویل حداقل تعداد تعیین شده به شرکت. بدیهی است افزایش تعداد جایگاه ها با طی مراحل قانونی با توجه به تقسیم درآمد حاصله بلا مانع است.

۱۳- پیگیری و جلب رضایت همکاری پلیس و دادستانی در صورت نیاز و بسته به شرایط پروژه در جهت تسهیل اجرا، رفع موانع احتمالی و افزایش بهره وری

۱۴- شهرداری موظف است بر اساس تورم سالانه و افزایش حقوق و دستمزد کارگران طبق قانون کار، تعرفه سالانه را نیز افزایش داده و حداکثر تا پانزدهم فروردین ماه هر سال به طرف مشارکت ابلاغ نماید. با افزایش تعرفه طرفین به نسبت سهم مندرج در ماده ۵ سهم خواهند برد. به هر عنوان این افزایش سالیانه کمتر از ۲۵% نخواهد بود.

 تعهدات طرف قرارداد:

     1-تامین کلیه هزینه های موضوع قرارداد

 • مسئولیت فروش اعتبار سامانه مدیریت پارک حاشیه ای و دریافت هزینه پارک خودرو از کاربران (شهروندان)
 • سرمایه گذاری و تامین صد در صد منابع مالی تعهدات سرمایه گذار مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد

۴-      پرداخت کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و عوارض و… از بابت حق السهم دریافتی خود

۵- آماده سازی و تهیه حسابهای کاربری

۶-تهیه و تجهیز خودرو یا موتور سیکلت ثبت تخلفات

تبصره: بعد از اتمام دوره بهره برداری طرفین میتوانند در خصوص ادامه همکاری توافق نمایند و در صورت عدم ادامه همکاری سرمایه گذار متعهد است پس از پایان دوره بهره برداری جهت تعیین تکلیف شارژهای فروخته شده در طول مدت قرارداد به مدت ۱۲ ماه با دریافت هزینه صرفا از سامانه پشتیبانی نماید. بدیهی است مسئولیت اپراتوری و هزینه های اجرایی سیستم طی این مدت به عهده سرمایه پذیر میباشد در صورت استمرار بهره برداری و عدم خاتمه یا فسخ قرارداد حاضر تا پایان دوره مشارکت پس از پایان مدت مذکور در مرحله انتقال قرارداد به سرمایه پذیر اموال ذیل که در طول مدت پروژه مورد استفاده قرار گرفته اند تحویل سرمایه پذیرخواهند شد:

تجهیزات منصوب در وسایط نقلیه ثبت مکانیزه پلاک

حساب کاربری (اکانت) ادمین سامانه مدیریت پارک حاشیه ای شامل نرم افزار و وبسایت مربوطه

بدیهی است در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد و یا عدم صدور مجوزهای لازم و یا منتفی شدن اجرای کل پروژه تا ۲۴ ماه اول اجرای پروژه هیچگونه مالکیتی در پروژه به سرمایه پذیر منتقل نخواهد شد.منظور از حساب کاربری سامانه، نام کاربری ایجاد شده بر روی سامانه مرکزی مدیریت پارک حاشیه ای بر روی دیتا سنتر شرکت ارائه دهنده سامانه مدیریت پارک حاشیه ای میباشد. این حساب کاربری پس از انتقال متعلق به سرمایه پذیر میباشد و سرمایه پذیر میتواند بدون پرداخت مبلغ یا اجاره صرفاً با پرداخت مبلغ پشتیبانی ماهانه، از خدمات پشتیبانی سامانه مذکور استفاده نماید.

۷-تهیه، تامین و اجرای سامانه و انجام کلیه امور مربوطه مطابق برنامه زمان بندی مندرج در این قرارداد

۸-پشتیبانی سامانه به صورت رایگان در طول مدت قرارداد

۹-سرمایه گذار موظف است نسبت به ایجاد سیستم نظارت سرمایه پذیر بر آمار فروش اعتبار شارژ و تراکنش های انجام گرفته توسط شهروندان همکاری لازم را داشته باشد

۱۰- سرمایه گذار مکلف است علاوه بر رعایت موارد پیش گفته استاندارد آیتم های زیر را در طراحی اپلیکشن لحاظ نماید در طراحی اپلیکیشن پیش بینی نماید که شهروندان چنانچه در مدت ۳ ماه از تاریخ خرید شارژ پلاک از آن استفاده نکنند از اعتبار ساقط و ادعای بعدی مسموع نخواهد بود.

   11-اقدام به تجهیز و نصب تجهیزات مربوط به پارک حاشیه ای هوشمند باهماهنگی شهرداری

    12-آماده سازی تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای موضوع قرارداد و ایجاد سایت لازم و سایر اقدامات لازم

۱۳  -پیاده سازی و مدیریت سیستم

۱۴-دیتای تولیدشده توسط نرم افزار در این پروژه از ابتدای دوره قرارداد و پس از  پایان قرارداد متعلق به شهرداری خوی میباشد.

۱۵-تعمیرات نگهداری و تعویض کلیه دستگاه ها وتجهیزات معیوب موضوع این قرارداد کلاً به عهده سرمایه گذار است.

۱۶-درطول مدت قرارداد پشتیبانی نرم افزاری وسخت افزاری بعهده سرمایه گذار است.و حق گزارش گیری در همه حال و لحظه برای شهرداری محفوظ است.

۱۷-نظارت ، بازرسی وکنترل کارکرد سیستم و رفع معایب و نواقص آن.

۱۸-طرف قرارداد مکلف است از خدمات تعداد کافی  نیروی کار مطابق قانون کار استفاده نماید.

۱۹- کارکنان طرح در استخدام طرف مشارکت بوده و هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری را ندارند و طرف مشارکت مکلف است دستمزد ،

مزایا و بیمه کارکنان را مطابق دستورالعمل و بخش نامه های صادره از طرف اداره کار ، رفاه و تامین اجتماعی پرداخت نماید. 

۲۰-طرف قرارداد به هیچ وجه رأساً حق افزایش تعرفه یا اخذ مازاد برتعرفه وخارج از قرارداد را ندارد درصورت تخلف شهرداری میتواند مطابق قرارداد اعمال جریمه نماید و قرارداد رافسخ کند.

۲۱-نظارت عالیه با شهرداری خواهد بود لیکن نظارت این مرجع نافی مسئولیت های طرف مشارکت نخواهد بود.

۲۲-حسب ماده۱۵ مصوبه هیات دولت سال۱۳۹۴ نیم ساعت اول رایگان ودرصورت شکایت اشخاص حقیقی وحقوقی درصورت اثبات عدم عودت آن ازسوی سرمایه گذار برای باراول مبلغ یک میلیون ریال جریمه و از محل درامد طرف قراردادکسرخواهد شد و در صورت تعدد شکایات و تایید این تخلف و تعدد آن از طرف شهرداری بررسی خواهد شد ضمناً مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی طرف قرارداد ناظر قرارداد شهرداری خوی (واحد ترافیک ) خواهد بود.

۲۳-رسیدگی به شکایات مردمی و پاسخگویی به شهروندان می بایستی در محل دفتر طرف قرارداد مذکور با درج نام محل انجام گردد.

۲۴-خودروهای با پلاک معلولین و جانبازان طبق مصوبه هیات دولت سال ۱۳۹۴ به ازای هر۷۰ جایگاه فضای پارک حاشیه ای یک جایگاه برای پارک خودروهای معلولین وجانبازان درجایگاهای اختصاصی مشخص شده رایگان خواهد بود.

۲۵-طرف قرارداد مکلف است علاوه بر رعایت موارد پیش گفته، استاندارد آیتم های زیر را در طراحی اپلیکیشن لحاظ و پیش بینی نماید که شهروندان چنانچه درمدت ۳ ماه ازتاریخ خرید شارژ پلاک ازآن استفاده نکنند ازاعتبار ساقط و ادعای بعدی ساقط خواهد شد.

ماده۱۰:ضمانت قرارداد:

۱-۱۰ طرف قرارداد بر اساس آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی جهت تضمین حسن انجام تعهدات یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره                                  مورخه                به میزان ۵% مبلغ موضوع قرارداد طبق نظریه هیئت کارشناسی رسمی دادگستری  بطور علی الحساب برای درآمد یک سال شهرداری به امورمالی شهرداری تحویل داده است .

۲-۱۰ در صورت نیاز پس از گذشت ۶ ماه از اجرای قرارداد شهرداری حق ارزیابی مجدد شرایط جهت کاهش یا افزایش مبلغ ضمانت نامه را دارد و طرف قرارداد مکلف به ارائه ضمانت نامه جدید است و برای سنوات بعدی نیزتکمیل یا تمدید به صورت سالانه به مبلغ مد نظرشهرداری است .

۳-۱۰ طرف قرارداد مکلف است یک فقره  ضمانت نامه بانکی یا یک فقره چک تضمین شده به مبلغ …………………  از بابت ضمانت تحویل وتخلیه جایگاه های پارک حاشیه و تجهیزات مرتبط غیرمنقول مندرج در قرارداد همزمان با ابلاغ قرارداد به شهرداری تحویل دهد.

۴-۱۰  شهرداری میتواند درصورتی که طرف قرارداد در انجام هر یک از تعهدات خود دراین قرارداد قصورنماید نسبت به جبران ضرر و زیان وارده با وصول  تضمینات اقدام نماید و طرف قرارداد حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت .

۵-۱۰ بدیهی است درصورتی که طرف قرارداد به تعهدات  خود مطابق با مفاد این قرارداد بطور کامل عمل نماید پس از اتمام قرارداد ضمانت نامه های مذکور و چک های فوق در قرارداد به طرف قرارداد عودت داده خواهد شد.

۶-۱۰ در صورت عدم اجرای تعهدات توسط طرف قرارداد در پرداخت به موقع سهم شهرداری، شهرداری می تواندراساً از ادامه پروژه بعد از صدور اخطار های لازم مندرج در قرارداد جلوگیری نماید و طرف قرارداد اعتراضی نخواهد داشت.

۷-۱۰ طرف قرارداد مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتمام هر سال با استهلاک تمام یا قسمتی از ضمانت نامه بانکی نسبت به تکمیل و ارائه ضمانت نامه جدید به مبلغ اعلامی شهرداری اقدام نماید در غیر این صورت شهرداری میتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۸-۱۰ در صورت انحراف مالی و مشخص شدن هرگونه تخلف برابر قرارداد مبلغ معادل درآمد همان ماه از پارک حاشیه ای هوشمند از ضمانت نامه به عنوان جریمه کسر و به حساب شهرداری واریز خواهدشد

 

 

ماده:۱۱:سایرشروط:

۱-طرف قرارداد موظف است  حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد در یکی از بانکهای شهر خوی نسبت به افتتاح حساب اقدام نماید و کلیه گردش های مالی از بابت قرارداد فوق از این حساب صورت می پذیرد و در صورت انحراف از واریزی به شماره حساب اعلامی و تخلف از آن به میزان مبلغ کل درآمد همان روز از ضمانت نامه اجرایی کسر خواهد شد. 

۲- ایجاد شبکه و دانش IT درحوزه پارک حاشیه ای(اپلیکیشن) در کنار استفاده از امکانات دیگر برای بهره برداری از پروژه برعهده سرمایه گذار است

۳- داشتن نرم افزار سرعت بالا پردازش اطلاعات برعهده سرمایه گذار است.

۴- سرمایه گذار مکلف است نسبت به ایجاد بستر مناسب که قابلیت لحظه نگری داده ها در فرایند مالی را برای شهرداری ایجاد نماید.

۵- قابلیت ردیابی خودرو های پارک شده کاربر در سوابق سیستم و ارائه انواع گزارشات محدوده زمانی درآمد شیفتی درآمد روزانه، درآمد ماهانه و درآمد منطقه‌ای (هسته مرکزی و حاشیه ای)

۶- ایجاد بستر مناسب برای مشاهده کلیه سوابق کلی و جزئی ثبت شده توسط کاربران سیستم بر عهده سرمایه گذار می باشد.

۷- دسترسی شهرداری به تمامی دفاتر و حسابهای سرمایه گذار مجاز خواهد بود.

۸- تمامی اموال غیر منقول موضوع قرارداد که جابجایی آن، مستلزم تخریب و ضرر و زیان است ازابتدای قرارداد متعلق به شهرداری می باشد که تشخیص آن با شهرداری خواهد بود و کلیه اموال منقول مورد استفاده در طول قرارداد اعم از دستگاه های سیار و نرم افزارها همانند موتور سیکلت ، هند هلد(دستگاه های پوز بانکی)اپلیکیشن سرور و…در اختیار سرمایه گذار پس از اتمام قرارداد بصورت سالم و آماده بکار به شهرداری تحویل داده خواهد- محدوده اجرای پروژه معابر سطح شهر خوی می باشد که در صورت لزوم و بنا به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر با عناوین خیابان های اصلی و فرعی مشخص خواهد شد

۱۰-طرفین قرارداد موظفند بلافاصله بعد از امضاء قرارداد جهت پیگیری امور اجرایی نسبت به معرفی نماینده خود به صورت مکتوب اقدام نمایند.

۱۱-طرفین متعهد اند قبل از اتمام مدت قرارداد حاضر نسبت به انعقاد قرارداد پشتیبانی از سامانه موضوع قرارداد اقدام نمایند. بدیهی است طرفین در خصوص حق الزحمه های دوره پشتیبانی توافق خواهند نمود.

۱۲-در صورت درخواست سرمایه گذار جهت توزیع و فروش اعتبار سامانه مدیریت پارک حاشیه ای، سرمایه گذار با تایید دستگاه نظارت میتواند از کیوسک های موجود در سطح شهر شهرداری استفاده نماید.

۱۳-هر گونه کاهش نسبت به تعداد محلهای پارک حاشیه ای منوط به توافق طرفین میباشد بدیهی است در صورت تغییر در تعداد محلهای پارک حاشیه ای در شرایط دیگر این قرارداد از جمله سهم الشركه طرفین با توافق طرفین تصمیم گیری خواهد شد.

۱۴- قابلیت تعریف و تغییر تعرفه های محاسباتی پارک خودرو در سیستم

۱۵- ایجاد قابلیت لحظه نگری داده ها در فرآیند مالی

۱۶- قابلیت ردیابی خودروهای پارک شده کاربر در سوابق سیستم و ارائه انواع گزارشات محدوده زمانی، درآمد شیفتی، درآمد روزانه، درآمد ماهانه و درآمد منطقه ای

۱۷- در صورت انحراف مالی و مشخص شدن هر گونه تخلف مالی از مفاد قرار داد، مبلغ معادل درآمد همان روز انحراف از حساب بانکی یا ضمانتنامه به عنوان جریمه کسر و به حساب شهردای واریز خواهد شد.

  ماده۱۲:فورس ماژور :

هرگاه به واسطه قوه قهریه یا ممانعت نهادهای عمومی و یا دولتی که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع بوده و باعث توقف عملیات اجرایی قرارداد گردد ، اجرای تعهدات طرفین به حال تعلیق درآمده و این زمان به مدت زمان قرارداد افزوده خواهد شد و می بایست پس از زوال قوه قاهره ، بلافاصله طرفین به ایفای تعهدات خود با شرایط قبلی بپردازند. چنانچه این تعلیق بیش از یک سال طول بکشد ، هریک از طرفین قرارداد می تواند با ارسال اظهارنامه ، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که وقوع فورس ماژور خارج از اراده طرفین باشد از جمله شیوع  بیماری ها ، بارندگی شدید، برف و کولاک و… که باعث تعطیلی وعدم استفاده شهروندان ازجایگاه ها گردد. شامل فسخ قرارداد نبوده و به نسبت مدت تعطیلی و توقف وصول درآمد با لحاظ حساب بانکی مربوط  طرفین حق  السهمی ادعا نخواهند کرد.

تبصره : متوقف شدن عملیات اجرایی در ارتباط با دستور ارگانهای دولتی و فورس ماژور تاثیری در اعتبار قرارداد نداشته و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد و در صورت رفع دستور از طرف ارگان های دولتی و رفع فورس ماژور عملیات اجرایی قرارداد با احتساب مدت توقف ادامه خواهد یافت

تبصره : درصورت فسخ قرارداد ، با کسب نظر کارشناس/کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به برآورد درصد پیشرفت عملیات اجرایی و سهم الشرکه هریک از طرفین قرارداد در مقطع مزبور از پروژه اقدام خواهدشد.

    ماده۱۳: موارد فسخ قرارداد

در صورت عدم ایفای  هر یک از تعهدات موضوع قراردادشهرداری می تواند نسبت به فسخ یکطرفه قرارداداقدام نماید.

 1-13 علاوه بر موارد مندرج در دیگر موارد قرارداد در صورت بروز هر یک از موارد زیر شهرداری میتواند بدون مراجعه به محاکم قضایی راسا نسبت به اعلام فسخ قرارداد اقدام نماید.

۲-۱۳ چنانچه طرف قرارداد موفق به تجهیز و بهره برداری موضوع قرارداد در مدت مورد توافق با شهرداری نگردد و تأخیر غیر مجاز بیش از  ۱۵ روز باشد در این صورت به ازای هر روز تاخیر غیرمجاز معادل پانصد هزار تومان به  شهرداری در طول دوران قرارداد و حداکثر به مدت یک ماه محاسبه اضافه خواهد شد پس از مدت مذکور و در صورت صلاحدید شهرداری قرارداد فسخ خواهد شد. 

۳-۱۳ طرف قرارداد موظف است همزمان با وقوع تاخیر مراتب و علل آن را به صورت مکتوب به اطلاع شهرداری  برساند .

۴-۱۳ در صورتی که در نتیجه تاخیر غیر موجه از طرف طرف دوم قرارداد از طرف شهرداری فسخ گردد در صورت انجام قسمتی از کار  طرف قرارداد مستحق دریافت ریالی نخواهد بود؟؟؟؟

۵-۱۳ در صورت واگذاری قرارداد به غیر ازطرف قرارداد.

۶-۱۳ در صورت انحلال یا ورشکستگی طرف قرارداد.

۷-۱۳ عدم ارائه به موقع تضمینات مندرج در قرارداد برابر نظر شهرداری.

۸-۱۳- اعلام فسخ منوط به صدور اخطاریه های قانونی دو اخطار متوالی هر کدام حداقل به فاصله سی  روز از یکدیگر از طریق اظهارنامه خواهد بود.

  ماده ۱۴ :حل اختلاف طرفین:

چنانچه در اجرای قرارداد و یا در تفسیر مفاد آن و سایر اسناد و ضمائم و امور مربوط به اجرای قرارداد اختلافی بین شهرداری و طرف قرارداد پیش آید از طریق مذاکره طرفین موارد اختلاف حل و فصل خواهد شد.

تبصره : بدیهی است توقف برای حل و فصل اختلاف به شرح این ماده مانع استفاده از روش های دیگر از جمله مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود.

ماده۱۵:نسخ قرارداد:

این قرارداد در۱۵ماده و      برگ در ۳ نسخه متحد الشکل تهیه و تنظیم و درتاریخ…/…/… مبادله گردید که هریک ازآنها دارای اعتبار واحدی میباشد 

            حسن نصراله پور                                                              شرکت / طرف مشارکت

        شهردار خوی