همزمان با برگزاری مراسم اربعین ؛

برپایی غرفه ویژه کودک “به رنگ حسین”

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، غرفه ویژه کودک “به رنگ حسین” مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی در محل برگزاری تجمع بزرگ اربعین حسینی برپا شد.