برگزاری جشن بزرگ خیابانی

نیمه شعبان امسال ، پرشورتر از سال های قبل