خوی در مسیر توسعه؛

عملیات عمرانی در خیابان ۳۰ متری امتداد بلوار شیخ نوایی ادامه دارد

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در پروژه احداث خیابان ۳۰ متری امتداد بلوار شیخ نوایی توسط اکیپ های سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری خوی استمرار دارد.

خیابان امتداد شیخ نوایی

عملیات عمرانی در خیابان ۳۰ متری امتداد بلوار شیخ نوایی ادامه دارد