در راستای احیای تاریخ خوی؛

عملیات عمرانی در باغ دلگشا ادامه دارد

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات اجرایی در پروژه احیا باغ تاریخی دلگشا(داغ باغی) توسط مجموعه مدیریت شهری بصورت شبانه روزی تداوم داشته و طی ماه آتی به بهره برداری کامل خواهد رسید.

استمرار عملیات عمرانی در باغ تاریخی دلگشا

عملیات عمرانی در باغ دلگشا ادامه دارد