در راستای رفع مطالبات مردمی؛

عملیات سنگ فرش چینی در بلوار شهید مطهری آغاز شد

خوی در مسیر شکوفایی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اجرای عمليات سنگ فرش چینی در بلوار شهید مطهری توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی آغاز و طی ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

اجرای عملیات سنگ فرش چینی در بلوار شهید مطهری

عملیات سنگ فرش چینی در بلوار شهید مطهری آغاز شد