عملیات زیر سازی و تسطیح کوچه سجود پشت توانبخشی مادر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی؛ عملیات زیر سازی و تسطیح کوچه سجود پشت توانبخشی مادر توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.