عملیات زیر سازی و تسطیح در کوچه شهید نجف زاده از بلوار شیخ نوایی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی؛ عملیات زیر سازی و تسطیح در کوچه شهید نجف زاده از بلوار شیخ نوایی توسط اکیپهای معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.