با توجه به مطالبه شهروندان؛

عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه های جهاد در کوی صفا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه های جهاد در کوی صفا توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد .