عملیات زیرسازی و آماده سازی در کوچه خانه های سازمانی نیروی انتظامی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی عملیات زیرسازی و آماده سازی در کوچه خانه های سازمانی نیروی انتظامی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.