در راستای مطالبه چندین ساله مردم ؛

عملیات زیرسازی و آماده سازی خیابان پژوهش ۶ به جهت آسفالت ریزی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، عملیات زیرسازی و آماده سازی خیابان پژوهش ۶ توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد .