با توجه به مطالبه شهروندان؛

عملیات زیرسازی و آماده سازی بن بست صادقی پور در محله آقاصادق

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، عملیات زیرسازی و آماده سازی بن بست صادقی پور در محله آقاصادق توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال اجرا می باشد .