در راستای زیباسازی شهر؛

عملیات رنگ آمیزی جداول گلزار شهدا شهرستان خوی تداوم دارد

زیباسازی شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات رنگ آمیزی جداول گلزار شهدا شهرستان خوی توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی استمرار دارد.

رنگ آمیزی جداول شهرداری خوی

عملیات رنگ آمیزی جداول گلزار شهدا شهرستان خوی تداوم دارد