در راستای رفع مطالبات مردمی؛

عملیات جدول گذاری کوچه حکیم منطقه شیخ نوایی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، جدول گذاری کوچه حکیم منطقه شیخ نوایی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی عملیاتی شد .