در راستای کاهش بار ترافیکی ؛

تعریض خیابان پیام نور محدوده دانشگاه پیام نور تا نقطه منتهی به جاده خوی_رازی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، با دستور و پیگیری های شهردار خوی ، عملیات تعریض خیابان پیام نور محدوده دانشگاه پیام نور تا نقطه منتهی به جاده خوی_رازی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری عملیاتی شد .