عملیات احداث بوستان بعثت انتهای کوی دادگستری

عملیات احداث بوستان بعثت در کوی دادگستری خوی

 

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، عملیات احداث بوستان بعثت انتهای کوی دادگستری توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال اجرا می باشد .