کارِ شهر تعطیل پذیر نیست؛

عملیات اجرایی در پروژه احیای باغ تاریخی دلگشا ادامه دارد

باغ دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات اجرایی در پروژه احیای باغ تاریخی دلگشا توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری به همراه سازمان سیما، منظر و فضای سبز استمرار داشته و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

عملیات اجرایی در پروژه احیای باغ تاریخی دلگشا ادامه دارد