به همت شهرداری خوی ؛

عملیات آسفالت ریزی کوچه جهاد دوم از منطقه کوی صفا

استمرار نهضت آسفالت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، کوچه جهاد دوم از منطقه کوی صفا توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی آسفالت ریزی شد.

آسفالت ریزی

عملیات آسفالت ریزی کوچه جهاد دوم از منطقه کوی صفا