به همت اکیپ های امورزیربنایی و ترافیک شهرداری خوی ؛

عملیات آسفالت ریزی در کوچه و معابر سطح شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، عملیات آسفالت ریزی کوچه های فروتنی، خورابلو، رخسار ۵، آفتاب یک توسط اکیپ های آسفالت معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال اجرا می باشد.