در راستای رفع مطالبات مردمی؛

عملیات آسفالت ریزی در منطقه مسیرگشایی شده باغ نیازی

نهضت آسفالت ریزی و مسیرگشایی در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، پس از انجام مسیرگشایی در زمین باغ نیازی، صبح امروز آسفالت ریزی در این مسیر توسط معاونت امورزیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

در این مسیر عملیاتی همچون ۱۰۰ متر جدول گذاری، حدود ۱۳۰۰ مترمربع آسفالت ریزی و ۱۶۰۰ متر مکعب عملیات خاکی صورت گرفته است.

مسیرگشایی در مسیر باغ نیازی خوی

عملیات آسفالت ریزی در منطقه مسیرگشایی شده باغ نیازی