در راستای مدیریت و ساماندهی ترافیک شهری؛

عملکرد مطلوب چراغ های راهنمایی شهر خوی بدون بروز اختلال

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اکیپ های تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همواره به صورت آماده باش است تا در صورت بروز نقص در چراغ های راهنمایی سطح شهر نسبت به رفع آن اقدام کنند.

تعمیر ،نگهداری ، اصلاح فازبندی و تنظیم چراغ های راهنمایی و رانندگی از این جهت حایزاهمیت است که اگر خللی در عملکرد این تجهیزات رخ دهد قطع به یقین شاهد اختلال در ترافیک عبوری از معابر سطح شهر خواهیم بود.