با فرا رسیدن ماه محرم صورت خواهد گرفت؛

عزم جدی شهرداری خوی در تحقق شعار “پای کار حسین”

پای کار حسین

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور با اشاره به این خبر افزود: طی دهه اول ماه محرم ایستگاه صلواتی مجموعه مدیریت شهری در مقابل کلیه معاونت ها، سازمان های تابعه و شهرداری مرکزی برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: فضاسازی شهری، نصب المان های ویژه محرم، تعویض پرچم های تپه شهدا، میدان امام حسین از دیگر اقدامات مجموعه مدیریت شهری در این ایام است.

نصراله پور خاطرشان کرد: همچنین برنامه ای تحت عنوان اعلان عزا و اهتزاز پرچم سیاه امام حسین(ع) در گلزار مطهر شهدای گمنام خوی همزمان با اولین روز ماه محرم با حضور مردم دارالمومنین این شهر برگزار خواهد شد.

پای کار حسین

عزم جدی شهرداری خوی در تحقق شعار “پای کار حسین”