به مناسبت شهادت رئیس جمهور شهید و همراهانشان برگزار شد؛

عزاداری خیابانی و اجتماع هیات مذهبی و مردم شهیدپرور شهر خوی

عزاداری خیابانی و اجتماع هیات مذهبی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی به همراه معاونین، مدیران مناطق و کارکنان مجموعه مدیریت شهری دوشا دوش مردم شهیدپرور شهر خوی در عزاداری خیابانی شهدای خدمت حضور یافتند.

به مناسبت شهادت رئیس جمهور شهید و همراهانشان

عزاداری خیابانی و اجتماع هیات مذهبی و مردم شهیدپرور شهر خوی