به همت شهرداری خوی؛

طرح پارکومتر در ۲۱ معبر شهر خوی اجرا می‌شود

پارک حاشیه ای هوشمند

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، رضا موسی خانی یکی از مشکلات اساسی شهر خوی را ترافیک دانست و اظهار داشت: یکی از مشکلات شهر خوی، ترافیک و در پی آن آلودگی صوتی و هوا است که رفع این معضل در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی قرار داشت.

معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی از اجرای پارکومتر در این شهر خبر داد و افزود: ایجاد پارک حاشیه ای هوشمند با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در آستانه بهره برداری است که در این راستا، بیش از ۱۲ کیلومتر خط کشی طولی معابر مورد هدف انجام شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: با در نظر گرفتن تعداد بیش از یک هزار و ۷۰۰ جاپارک برای این طرح، شماره گذاری آنها در حال انجام و نیز خط کشی عرضی ضلع شرقی و غربی خیابان خمینی جنوبی به اتمام رسیده است.

موسی خانی همچنین افزود: برای اجرای طرح پارک حاشیه ای هوشمند، تعداد ۵۰ تابلو نیز خریداری شده است که در حال جانمایی بوده و بزودی نصب خواهد شد.

معاون امور زیربنائی و ترافیک با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: کاهش مسافرت روزانه، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی صوتی و هوا و نیز ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری با در نظر داشتن ماده ۶ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها از اهداف اجرای این طرح می باشد.

پارک حاشیه ای هوشمند

طرح پارکومتر در ۲۱ معبر شهر خوی اجرا می‌شود