طراحی و نصب بنرهای جدید در سطح شهر

| سری اول از سوی مدیریت ارتباطات‌ شورای شهر و شهرداری‌ خوی